Antalya Strafor

 

 

 

 

 

  

 

                            ANA SAYFA   |   ÜRÜNLER   |   HAKKIMIZDA   |   EPS NEDİR   |   REFERANSLAR   |   İLETİŞİM

                   

        Antalya Styropor, sizlere daha iyi hizmet verebilmek için, 8500m2 kapalı alana sahip Organize Sanayii Bölgesi  2.kısımdaki yeni fabrikasına taşındı.

        Antalya’da ısı yalıtımı bilincinin artması için mantolama’da uygulama dahil çok özel fiyatları öğrenmek için bizimle iletişime geçin.

     
     

 

   Malzeme, esnek olan yapısı, darbe emiş özelliği ve mekanik dayanıklılığı sayesinde de bir çok ürünün koruma amaçlı amblajlanmasında kullanılır ve ambalajlanan ürünlerin hasar görmelerini engeller. Ayrıca, hem ısı yalıtım özelliği hem de koruma özelliği sayesinde EPS’in özel tipleri gıda malzemelerinin de amblajalanmasında kullanılır.

   Üretiminin enerji yoğun olmaması, üstün teknik özelliklerine rağmen ekonomik olmasının diğer önemli sebebidir. Etkin mekanik dayanımın yanında şişirici gazın çok kısa sürede hava ile yer değiştirmesi, ürünün performansının kullanım ömrü boyunca sabit kalmasını sağlar. Kalınlığı azalmaz, ısı iletkenliği artmaz, mekanik özellikleri değişmez ve diğer özelliklerinde de zamanla hiçbir bozulma meydana gelmez.

   EPS, kullanım sahasına göre istenilen yoğunluklarda üretilir. Özellikleri yoğunlukla istenilen yönde değiştirilebildiğinden malzeme israfına ve gereksiz maliyet artışlarına sebep olmaz. Isı yalıtım amacıyla genellikle 15–30 kg/m3 yoğunluklarda; ambalaj malzemesi olarak kullanım amacıyla da 20-100 kg/m3 yoğunluklarda üretilmektedir. Bitmiş ürün olarak EPS, hafiflik, kolay işlenebilirlik ve diğer malzemeler ile kompozit ürünlerin imalatında kullanılabilirlik gibi özelliklere de sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİK

BİRİM

DEĞİŞİM ARALIĞI

Yoğunluk, r

kg/m3

                ³15

Isı İletkenliği, lh

(EN 13163 Denklem B.4 esas alınarak)

W/mK

0.040-0.037     (yoğ=15-20)

0.037-0.035     (yoğ=21-25)

0,035               (yoğ=26-29)

0.034               (yoğ=30-40)

0.033               (yoğ=41-45)

% 10 deformasyondaki basınç gerilmesi, s10

kPa

30 - ³ 500

Eğilme Dayanımı, se

kPa

50 - ³ 750

Yüzeye dik çekme dayanımı, sç

kPa

20 - ³ 400

Su emme oranı (h), Sh

%

£ 1 - 5

Dinamik sertlik, s’

MN/m3

£ 5 - 50

Su buharı difüzyon direnç faktörü, m

(-)

20 - 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bütün bu özelliklerinin yanı sıra EPS, %100 geri dönüşümlü bir malzeme olması ve bünyesinde bulundurduğu malzemelerin atmosfere ve ozon tabakasına zarar vermemesinden ötürü çevre dostu bir malzemedir. EPS’nin özel tipleri ayrıca, gıda maddelerinin amblajlarında bile kullanılabilen ve insan sağlığına zararlı olmayan bir üründür.

 

EPS - XPS Karşılaştırması...

GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN KÖPÜK ISI YALITIM LEVHALARI  (EXPANDED= EPS)

HADDEDEN ÇEKİLMİŞ POLİSTİREN ISI YALITIM LEVHALARI  (EKSTRUDE = XPS)

Isı iletkenliği düşüktür ve sabittir.Şişirici gaza ve zamana bağlı olarak değişmez.

Isı iletkenliği düşüktür,ancak şişirici gaza ve  zamana bağlı olarak değişir.

EPS ısı yalıtım levhalarında köpük oluşturmak için kullanılan şişirici gaz (pentan) ozon tabakasına zarar vermez,iklim değişikliklerine sebep olmaz.

XPS ısı yalıtım levhalarında köpük oluşturmak için HCFC ler kullanılmaktadır.Bu gazların kullanımı ozon tabakası veya iklim üzerindeki istenmeyen etkileri sebebi ile yakın gelecekte terk edilecektir.Günümüzde Avrupa'daki tesislerde şişirici gaz olarak CO2 kullanımına geçilmiştir.XPS üretiminde kullanılan şişirici gazların çevreye verdikleri zarar azaldıkça ısı yalıtım levhalarının ısı iletkenlikleri artmaktadır.

EPS üretiminde şişirici gaz olarak kullanılan pentanın hava ile yer değiştirme hızı yüksektir.Üretimi takiben birkaç gün içerisinde ısı iletkenliği sabit değere ulaşır ve zamanla kötüleşmez.

XPS üretiminde kullanılan şişirici gazın hava ile yer değiştirmesi aylar sürer. Şişirici gazın yerini hava aldıkça levhaların ısı iletkenliği artar.

EPS üretim maliyeti ve dolayısı ile fiyatı daha düşüktür.Aynı ısı yalıtım düzeyi daha düşük maliyetle sağlanır.

Üretim teknolojisinden dolayı maliyeti ve dolayısı ile fiyatı daha yüksektir.Aynı ısı yalıtım düzeyi için daha yüksek fiyat ödenmesi gerekir.

EPS geniş bir yoğunluk aralığında üretilebilir. Uygulamaya en uygun seçeneği sunar,kaynak israfına sebep olmaz.

XPS ancak yüksek yoğunluklarda üretilebilir. Uygulamanın gerektirdiğinden daha yüksek yoğunluklarda kullanmak zorunda kalınabilir.Bu da maliyetin gerek siz yere artmasına ve kaynak israfına sebep olur.

EPS kapalı gözeneklidir. Su emme değeri düşüktür.Yüksek yoğunluklarda çok düşük değerlere çekilebilir.

XPS kapalı gözeneklidir. Kapalı gözenek oranı EPS den fazladır. Genel olarak su emme değeri çok düşüktür.

Buhar direnci geniş bir aralıkta değiştirilebilir. Uygulamaya uygun bir ürün seçilebilir. Dışarıdan uygulamalarda avantajlıdır.

Buhar direnci yüksektir. Dışarıdan uygulamalarda gereksiz bir direnç oluşturur. İçeriden uygulamalarda avantajlıdır.

Eğilme dayanımı vardır.

Eğilme dayanımı yoktur.

Esnek hale getirilerek ses yalıtım amaçlı da kullanılabilir.

Esneme kabiliyeti yoktur, ses yalıtım amaçlı kullanılmaz.

Uzun ömürlüdür.

Uzun ömürlüdür.

B1 sınıfı malzemedir.

B1 sınıfı malzemedir.

Avantajlı olduğu uygulamalar: Dışarıdan duvar yalıtımı. Klasik teras çatı yalıtımı-ters çatıda kullanılmaz. Yüzer döşeme (özel üretim).

Avantajlı olduğu uygulamalar: Özellikle soğuk iklimlerde içeriden ısı yalıtımı. Klasik ve/veya ters çatı uygulaması. Ağır trafik yükü olan döşemeler. Basınçlı su etkisinde dışarıdan bodrum duvarı yalıtımı.

Mümkün olan uygulamalar: Kiremit vb örtülü çatılarda kiremit üstü veya altı. Zemin yalıtımı.

Mümkün olan uygulamalar: Kiremit vb örtülü çatılarda kiremit üstü veya altı. Zemin yalıtımı.

Ters çatı uygulamalarında kullanılmaması uygundur. Basınçlı su etkisinde bodrum duvar uygulamalarında kullanılmaması uygun olur.

Yüzer döşeme uygulamalarında kullanılmaz. Dışarıdan yalıtım uygulamalarında tercih edilmemesi daha uygundur.

 

TEKNİK ÖZELLİK

İlgili Standart

Birim

EPS

 

XPS

 

Yoğunluk

DIN53420

kg/m3

25

32

25

32

Isı iletkenlik

DIN 4108

W/mk

Lab:0,034

Lab:0,034

Lab:0,028

Lab:0,027

DIN 52612

Hes:0,040

Hes:0,040

Hes:0,032

Hes:0,032

TS 7316

Kcal/mhC

Lab:0,029

Lab:0,027

Lab:0,024

Lab:0,023

TS 825

Hes:0,034

Hes:0,034

Hes:0,027

Hes:0,027

BASINÇ DAYANIMI %10 deformasyonda

DIN 53121

N/mm2 - kg/cm2

ortalama 0,14 - 1,4

ortalama 0,22 - 2,2

0,15 - 1,5

0,3 - 3

BASINÇ DAYANIMI <%2 deformasyonda devamlı basınç altında

N/mm2 - kg/cm2

ortalama 0,028 - 0,28

ortalama 0,049 - 0,49

0,06 - 0,6

0,11 - 1,1

Su alma durumu (1yıl süre ile suya daldırılmış örnekte)

DIN 53428

hacim %si

4

3,5

0,1

0,1

Buhar difüzyon direnç katsayısı (kalınlığa göre değişir)

DIN 52615

 

30/70

40/100

80/150

100/200

Yanıcılık

DIN 4102

B1 zor alev alır. B2 normal alev alır.

B2 ve B1

B2 ve B1

B1

B1

 

 

 

 

 

 

 

ISI İLETKENLİK

Isı iletkenliği açısından XPS biraz daha avantajlıdır.Ancak EPS kalınlığı %15-20 artırılırsa (5-10mm) aynı ısı yalıtımı sağlanır.Yalıtım malzemelerinin ısı hesaplarında hesap değeri esas alınır.

BASINÇ DAYANIMI

Her iki malzemenin de basınç dayanımı çok yüksektir.XPS in basınç dayanımı daha fazla olmakla birlikte EPS de normal inşaatta karşılaşılabilecek yüklerden (500kg/m2) çok daha fazlasını karşılayabilecek kapasitededir.

SU ALMA DURUMU

XPS hacmen daha az su almakla beraber, EPS'in alabileceği su miktarının ısı iletkenliğine olumsuz etkisi fevkalade küçük olup,  hesap değerinde bir değişikliğe yol açmaz. Esasen su alma deneyi 1yıl tamamen suya batırılmış örnekler üzerinden yapılmıştır. Oysa bir inşaatın 1yıl süre ile su içinde kalması pratik bir yaklaşım değildir.

BUHAR DİFÜZYON DİRENÇ KATSAYISI

XPS in    değeri daha yüksektir. Ancak aradaki fark EPSin kalınlığının artırılması ile veya herhangi bir buhar kesici malzemenin desteği ile kolayca kapanacak düzeydedir. Aslında buhar difüzyon olayı beklenen yapı kısımlarında her iki malzemenin de buhar dengeleyici ile takviyesi esastır.

YANICILIK DURUMU

XPS sadece B1=Zor alev alıcı özelliğine sahiptir.EPSin ise hem B1 hem de B2= Normal alev alıcı tipleri mevcuttur.

FİYAT DURUMU

Karşılaştırılan malzemeler arasında teknik özellik farklılıklarının çok az olmasına karşın EPS diğerinden daha ekonomiktir.

 

 

 

         

        

 

 

 

                                                                                       

                                                                        Adres
                                         Antalya Organize Sanayii Bölgesi 2. Kısım 24. cadde No:28 / Antalya
                                                                              Tel: 0242 258 12 98 ( 4 Hat )
                                                                              Fax:0242 258 00 63